Стаття 168. Оплата зберігання несвоєчасно вивезеного вантажу

У разі скупчення в морських портах України вантажів, що перевозяться в каботажі, внаслідок несвоєчасного їх вивезення одержувачами з вини останніх плата за зберігання цих вантажів у портах може бути збільшена до трикратного розміру.

Підвищена плата за зберігання вводиться не раніш як через добу після письмового повідомлення про це юридичної чи фізичної особи, з якої передбачається стягнення підвищеної плати.

Коментар:

Згідно з ст. 168 КТМУ у разі скупчення в морських портах України вантажів, що перевозяться в каботажі, внаслідок несвоєчасного їх вивезення одержувачами з вини останніх, плата за зберігання цих вантажів у портах може бути збільшена до трикратного розміру. Підвищена плата за зберігання вводиться не раніше, як через добу після письмового повідомлення про це юридичної чи фізичної особи, з якої передбачається стягнення підвищеної плати.

Відповідно до п. 3.20 Загальних правил вантажоодержувач зобов'язаний прийняти та вивезти з порту вантаж, який прибув на його адресу. Видача вантажу одержувачу проводиться по пред'явленню оригінала коносамента (накладної). Вантаж, що прибув у порт призначення зберігається безкоштовно на протязі доби, не враховуючи день прибуття вантажу. За збереження понад встановлений строк береться додаткова плата у розмірі, передбаченому відповідним тарифом. За відмову у прийомі вантажів, які прибули, та за несвоєчасний вивіз їх з портів винні посадові особи залучаються до відповідальності у встановленому законом порядку. Відповідальність за псування або пошкодження вантажу, що виникли внаслідок несвоєчасного вивозу, несе вантажоодержувач, якщо псування або пошкодження виникли внаслідок цього.

Про незапитаний вантаж порт призначення сповіщає порт відправлення, а останній повідомляє вантажовідправника письмово. Відправник незапитаного вантажу вправі розпорядитися цим вантажем. Якщо відправник у 10-ти денний строк з дня отримання повідомлення про незапитаний вантаж не забезпечить їх прийом і вивіз, перевізник має право реалізувати вантаж іншій організації. Вантаж, що швидко псується, небезпечний вантаж, а також вантаж, збереження якого вимагає спеціального приміщення або відводу значної площини, а також вантаж, тривале зберігання якого представляє небезпеку у санітарному або пожежному відношенні, можуть бути реалізовані іншій організації до перебігу 10-ти денного терміну.

Передачі іншим організаціям в порядку реалізації також підлягають:

А) вантаж, приналежність якого не встановлено (бездокументний);

Б) вантаж, якому загрожує псування або пошкодження на шляху слідування;

В) пошкоджений вантаж, подальше перевезення якого є неможливим (п. 3.21 Загальних правил).

Якщо вантаж адресовано у пункт, де у перевізника не має приміщень для зберігання цього вантажу, відправник вантажу, який перевозиться у каботажі, зобов'язаний сповістити вантажоодержувача про час прибуття судна у порт призначення. Якщо вантажоодержувач до моменту прибуття вантажу за ним не з'явився, перевізник зобов'язаний повідомити про це відправника і вимагати його вказівок. Якщо у триденний термін з моменту відправлення повідомлення не поступить розпоряджень відправника про те, як бути з вантажем, перевізник вправі доставити та розвантажити вантаж у найближчому пункті, де перевізник має необхідні складські приміщення, а за відсутності такої можливості - повернути цей вантаж у порт відправлення. В цьому випадку вантажоодержувач відшкодовує витрати по розвантаженню і збереженню вантажу у місці вимушеного розвантаження або у пункті відправлення, а також вартість додаткового перевезення (п. п. 3.22 - 3.24 Загальних правил).