Стаття 169. Продаж незапитаного і зданого на зберігання вантажу

Суми, виручені від продажу вантажу, зазначеного в статті 167 цього Кодексу, за вирахуванням сум, належних перевізнику, зараховуються на депозит перевізника для видачі за належністю.

Якщо виручених від продажу вантажу сум виявиться недостатньо для покриття належних перевізнику платежів і витрат, пов'язаних із зберіганням і продажем вантажу, перевізник вправі стягнути недоодержані суми з відправника.

Якщо протягом шести місяців з дня продажу вантажу ніхто не заявить своїх прав на суму, виручену від його продажу, то ця сума, за вирахуванням належних перевізнику платежів, надходить до Державного бюджету України, а сума, виручена від продажу бездокументного вантажу, - в доход перевізника на покриття збитків, викликаних задоволенням вимог, зв'язаних з втратою або нестачею вантажів. 

Коментар:

Продаж незапитаного і зданого на зберігання вантажу здійснює перевізник. Метою такого продажу є покриття різного роду витрат, пов'язаних з вантажем, а саме: витрат перевізника на перевезення, а також витрат, пов'язаних із зберіганням і продажем вантажу. За результатами продажу можуть бути покриті всі витрати або лише окрема їх частина. З огляду на це в коментованій статті визначаються:

А) обов'язок перевізника зарахувати залишок на депозит для подальшої видачі за належністю (відправнику, одержувачу), якщо виручених від продажу вантажу сум виявиться достатньо для покриття відповідних витрат;

Б) право перевізника стягнути недоодержані суми з відправника, якщо виручених від продажу вантажу сум виявиться недостатньо для покриття відповідних витрат.

У випадку, якщо виручених від продажу вантажу сум виявиться достатньо для покриття відповідних витрат і перевізник спрямує залишок суми, отриманої від продажу вантажу, на депозит, відправник/одержувач мають право протягом 6 місяців з дня продажу вантажу отримати цю суму від перевізника. Якщо протягом зазначеного строку, відправник/одержувач не звернуться до перевізника за одержанням такої суми, то ця сума за вирахуванням належних перевізнику платежів, надходить до Державного бюджету України. А сума, виручена від продажу бездокументного вантажу, - в доход перевізника на покриття збитків, викликаних задоволенням вимог, зв'язаних з втратою або нестачею вантажів.