Стаття 172. Оплата фрахту в разі відмови відправника від договору, якщо для перевезення було надано все судно

Якщо для перевезення вантажу надано все судно, відправник вправі відмовитися від договору із сплатою:

1) половини повного фрахту, а також плати за простій, якщо він мав місце, та витрачених перевізником за рахунок вантажу сум і не включених у суму фрахту, якщо відмова відправника надійшла до закінчення сталійного або контрсталійного часу, встановленого для навантаження, або до відправлення судна в плавання, залежно від того, який із цих двох моментів настав раніше; 

2) повного фрахту та інших сум, зазначених у пункті 1 цієї статті, якщо відмова надійшла після одного з моментів, зазначених у пункті 1 цієї статті, і договір було укладено на один рейс; 

3) повного фрахту за перший рейс, інших сум, зазначених у пункті 1 цієї статті, і половини фрахту за решту рейсів, якщо відмова надійшла після одного з моментів, зазначених у пункті 1 цієї статті, і якщо договір було укладено на кілька рейсів.

У разі відмови відправника від договору морського перевезення вантажу до виходу судна в рейс перевізник зобов'язаний видати відправнику вантаж, навіть якщо  вивантаження може затримати судно понад встановлений термін. 

При відмові відправника від договору морського перевезення вантажу під час рейсу він вправі вимагати видачі вантажу тільки в порту призначення, куди судно повинно зайти згідно з договором морського перевезення вантажу, або в порту, куди воно зайшло за необхідністю. 

Коментар:

Статтею 172 КТМУ встановлено порядок оплати фрахту в разі відмови відправника від договору, якщо для перевезення було надано все судно.

Отже, якщо для перевезення вантажу надано все судно, відправник вправі відмовитися від договору із сплатою:

1) половини провізної плати, а також плати за простій, якщо він мав місце, та витрачених перевізником за рахунок вантажу сум і не включених у суму фрахту, якщо відмова відправника надійшла до закінчення сталійного або контрсталійного часу, встановленого для навантаження, або до відправлення судна в плавання, залежно від того, який з цих двох моментів настав раніше;

2) повної провізної плати та інших сум, зазначених у пункті 1, якщо відмова надійшла після одного з моментів, зазначених у пункті 1, і договір було укладено на один рейс;

3) повної провізної плати за перший рейс, інших сум, зазначених у пункті 1, і половини провізної плати за решту рейсів, якщо відмова надійшла після одного з моментів, зазначених у пункті 1, і якщо договір було укладено на кілька рейсів.

У разі відмови відправника від договору морського перевезення вантажу до виходу судна в рейс перевізник зобов'язаний видати відправнику вантаж, навіть якщо вивантаження може затримати судно понад встановлений термін. При відмові відправника від договору морського перевезення вантажу під час рейсу він вправі вимагати видачі вантажу тільки в порту призначення, куди судно повинно зайти згідно з договором морського перевезення вантажу, або в порту, куди воно зайшло за необхідністю.