Стаття 185. Сфера застосування договору морського перевезення пасажира

Правила цієї глави застосовуються до перевезень пасажира і багажу, якщо:

1) судно плаває під Державним прапором України;

2) договір перевезення укладено в Україні;

3) відповідно до договору перевезення місце відправлення або призначення знаходиться на території України.

Будь-які угоди сторін, що обмежують права пасажира, передбачені цією главою, є недійсними.

Коментар:

Питання про сферу застосування положень глави 3 Розділу V Кодексу визначені в коментованій статті, яка передбачає можливість застосування правил щодо перевезень пасажирів і багажу для суден, що плавають під державним прапором України, для договорів перевезення, які укладено в Україні, а також у випадку, якщо місце відправлення або призначення відповідно до договору перевезення знаходиться на території України.

Що стосується правил перевезень пасажирів і багажу, які не підпадають під сферу дії Кодексу, застосовуються положення міжнародного права, зокрема, Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року.

При цьому, ст. 190 та іншими статтями цієї глави встановлюються права пасажирів, які не можуть обмежуватися сторонами при укладанні будь-яких угод в цій сфері.