Стаття 186. Недійсність умов договору

Будь-яка умова договору, укладеного до виникнення події, що стала причиною смерті пасажира або ушкодження здоров'я чи втрати або пошкодження багажу, яка має своєю ціллю звільнити перевізника від відповідальності перед пасажиром або встановити меншу, ніж зазначено у статті 194 цього Кодексу, межу відповідальності, а також будь-яка умова, ціллю якої є перенесення тягаря доказу, покладеного на перевізника, є недійсною. Але недійсність цієї умови не тягне за собою недійсності договору перевезення, який продовжує регулюватися правилами цієї глави. 

Коментар:

Стаття 186 Кодексу встановлює загальне правило про неможливість зменшення відповідальності або звільнення від відповідальності перевізника в договорі порівняно із вимогами ст. 194 цього Кодексу. Таке положення відповідає також вимогам ст. 18 Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року.

В будь-якому випадку, встановлена в договорі умова про зменшення відповідальності перевізника або про звільнення його від відповідальності є недійсною. Але визнання недійсною цієї умови не тягне за собою визнання недійсним всього договору, що відповідає положенням ст. 217 Цивільного кодексу України.