Стаття 197. Сфера застосування договору морського круїзу

Наступні правила цієї глави застосовуються у тих випадках, коли угодою сторін за договором круїзу не встановлено інше. Однак будь-яка угода сторін, що обмежує права учасника круїзу, передбачені в цій главі, недійсна.

Коментар:

Стаття 197 надає право сторонам договору морського круїзу врегулювати свої відносини іншим чином, ніж це передбачено главою 4 шляхом укладання відповідної угоди. При цьому, оскільки договір морського круїзу є різновидом договору морського перевезення пасажира, коментованою статтею по аналогії зі ст. 185 Кодексу не допускається обмеження прав учасника круїзу, порівняно із тими, що визначені цієї главою.