Стаття 198. Морехідний стан судна

Організатор круїзу зобов'язаний до початку круїзу забезпечити приведення судна в належний стан відповідно до умов статті 192 цього Кодексу та утримувати судно в такому стані протягом усього часу круїзу. 

Коментар:

По аналогії зі ст. 192 Кодексу на організатора круїзу, який виступає стороною договору морського круїзу покладається обов'язок до початку круїзу привести судно в належний стан та утримувати це судно в такому стані протягом всього часу круїзу. При цьому, дане правило застосовується і в тому випадку, коли організатор круїзу не є одночасно судновласником. В подальшому, якщо з'ясується, що порушення вимог даної статті сталося з вини судновласника, внаслідок чого організатор круїзу поніс відповідні збитки, останній має право пред'явити до судновласника регресну вимогу.