Стаття 199. Відмова від договору учасника круїзу

Учасник круїзу має право у будь-який час до початку круїзу відмовитися від договору морського круїзу. Учасник круїзу, який зазделегідь повідомив організатора круїзу про відмову від договору, має право одержати назад плату за круїз у порядку, розмірах і терміни, встановлені договором морського круїзу.

У випадку, коли організатор круїзу не може надати учасникові круїзу місце на судні, яке передбачено договором, або за згодою учасника круїзу таке ж місце на іншому судні, що за своїми характеристиками і комфортабельністю не нижче обумовленого, учасник круїзу вправі відмовитися від договору і повністю отримати назад плату за круїз. 

Коментар:

Право учасника круїзу в будь-який момент відмовитися від договору морського круїзу випливає з загального правила про право пасажира на відмову від договору перевезення, що визначено в ст. 188 Кодексу (див. коментар до неї).

Правові наслідки такої відмови залежать від того коли учасник круїзу повідомив про свій намір відмовитися від договору організатора круїзу. У випадку, якщо він це зробив заздалегідь, йому повертається плата за круїз у відповідному розмірі, що передбачено договором морського круїзу. Якщо ж така відмова мала місце вже після початку круїзу, як правило, плата за круїз не повертається, якщо інше не передбачено договором або не викликано поважними причинами, що позбавили учасника круїзу завчасно повідомити про свій намір організатора круїзу. Такими обставинами, зокрема, може бути хвороба або госпіталізація учасника круїзу, смерть близьких родичів тощо. В будь-якому випадку, навіть якщо організатор круїзу визнає таку обставину поважною, учаснику круїзу може бути повернута лише частина суми, яку він сплатив за круїз. Розмір цієї частини визначається перш за все в залежності від того, коли учасник круїзу заявив про це, а також з урахуванням умов відповідного договору.

Право на повне відшкодування вартості круїзу виникає у учасника круїзу лише в тому випадку, якщо організатор круїзу не в змозі надати учасникові круїзу місце на судні, яке передбачено договором, або за згодою учасника круїзу таке ж місце на іншому судні, що за своїми характеристиками і комфортабельністю не нижче обумовленого. При цьому, договором морського круїзу також може бути передбачена відповідальність за порушення організатором круїзу такого обов'язку.