Стаття 200. Відмова від договору організатора круїзу

Організатор круїзу має право відмовитися від договору морського круїзу в разі виникнення до початку круїзу обставин, зазначених у пунктах 1-4 статті 156 цього Кодексу. 

Якщо ці обставини трапились після початку круїзу і призвели до його припинення, договір анулюється. У цьому випадку організатор круїзу зобов'язаний повернути учаснику плату за невикористану частину круїзу і на вимогу останнього доставити його в порт відправлення. 

Коментар:

Статтею 156 Кодексу передбачене загальне правило про право сторін відмовитися від договору перевезення без відшкодування іншій стороні пов'язаних з цим збитків у випадках, що в ній визначені. Крім того, ст. 189 Кодексу визначено право перевізника відмовитися від договору морського перевезення пасажира при настанні обставин, що визначені пунктами 1 - 4 ст. 156 Кодексу. Подібним чином регулюється питання про право організатора круїзу відмовитися від договору морського круїзу. При цьому, правила, що визначені вказаними статтями Кодексу (див. коментар до ст. 156 та ст. 189) застосовуються лише в тому випадку, якщо зазначені в них обставини виникли до початку круїзу.

Однак, вказані в п. 1 - 4 ст. 156 Кодексу обставини можуть статися і під час круїзу. В такому випадку, у відповідності до ч. 2 коментованої статті договір морського круїзу анулюється, а учаснику круїзу повертається плата за невикористану частину круїзу.

При цьому, оскільки учасник круїзу, який покинув пункт відправлення не досяг пункту призначення, організатор круїзу, який відмовився від договору морського круїзу, зобов'язаний на вимогу учасника круїзу доставити його в пункт відправлення. Цей обов'язок виникає у організатора круїзу як додатковий до повернення плати за невикористану частину круїзу, якщо учасник круїзу має намір повернутися до пункту призначення. Якщо ж учасник круїзу вимушений був самостійно повертатися до пункту відправлення, організатор круїзу повинен відшкодувати йому транспорті витрати від пункту, в якому перевезення було перервано до пункту відправлення за невиконаним організатором круїзу договором.