Стаття 220. Відмова від договору лізингу судна

Лізингоодержувач вправі відмовитися від договору лізингу судна і зажадати відшкодування збитків, якщо:

1) лізингодавець не передасть судно лізингоодержувачу протягом обумовленого договором лізингу судна терміну;

2) внаслідок вказаних у частині другій статті 218 цього Кодексу недоліків судно не може бути використано лізингоодержувачем відповідно до договору лізингу судна. 

Лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу судна і зажадати повернення судна, якщо лізингоодержувач не вніс лізингової плати протягом трьох місяців після настання терміну платежу.

Коментар:

Статтею 220 Кодексу наділяє лізингоодержувача правом відмовитися від договору лізингу судна в таких випадках:

1. Якщо лізингодавець не передасть судно лізингоодержувачу протягом обумовленого договором лізингу судна терміну. В свою чергу, ст. 7 Закону України "Про фінансовий лізинг" передбачає, що цим правом лізингоодержувач може скористатися лише, якщо прострочення передачі об'єкту лізингу становить більше 30 днів, за умови, якщо договором лізингу не передбачено інший строк. Проте, з урахуванням положень даної статті лізингоодержувач може відмовитися від договору лізингу в будь-який момент після прострочення передачі судна. Порядок повідомлення лізингодавця про відмову від договору здійснюється у спосіб, визначений договором або в будь-який інший спосіб. В будь-якому випадку лізингоодержувач повинен мати докази такого повідомлення.

2. У випадку виявлення лізингоодержувачем недоліків судна, що існували на момент його передачі і про які лізингодавець не заявив під час передачі судна та внаслідок цих недоліків судно не може бути використано лізингоодержувачем відповідно до умов договору лізингу судна. Так, виявлення лізингоодержувачем недоліків судна, що існували на момент його передачі може мати різні юридичні наслідки. Зокрема, лізингоодержувач може вимагати від лізингодавця усунути ці недоліки та відшкодувати йому понесені у зв'язку із цим збитки, а також має право відмовитися від договору лізингу, якщо внаслідок виявлених недоліків судно не може були в подальшому використано лізингоодержувачем.

В обох випадках лізингоодержувач має право на відшкодування збитків, що були йому завдані у зв'язку з відмовою від договору лізингу судна. Безумовно, обов'язок довести наявність збитків та їх розмір покладається на лізингоодержувача.

В свою чергу, лізингодавець може скористатися своїм правом відмови від договору лізингу лише у випадку порушення лізингоодержувачем обов'язку сплати лізингової плати протягом трьох місяців після настання терміну платежу. Така відмова від договору також повинна бути доведена до лізингоодержувача в письмовій або в іншій формі, передбаченій договором.