Стаття 219. Експлуатація судна лізингоодержувачем

Лізингоодержувач зобов'язаний підтримувати судно у справному стані і нести витрати, пов'язані з його утриманням та ремонтом.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження судна переходить на лізингоодержувача після передачі судна.

Коментар:

З моменту передачі судна лізингоодержувачу до нього переходять ряд обов'язків щодо цього судна. Зокрема, обов'язок підтримувати судно в справному стані та нести витрати, пов'язані з його утриманням та ремонтом. Зазначені обов'язки визначені також ст. 14 Закону України "Про фінансовий лізинг". В свою чергу, ст. 11 вказаного Закону також визначено, що умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу можуть визначатися окремим договором.

В свою чергу, порушення лізингоодержувачем обов'язків, передбачених ч. 1 коментованої статті не є підставою для відмови від договору лізингу судна, якщо це прямо не передбачено самим договором. Про це свідчить і судова практика.

Коментованою статтею також покладається на лізингоодержувача з моменту отримання ним судна ризик випадкової загибелі або пошкодження судна. Подібним чином це питання регулюється ст. 13 Закону України "Про фінансовий лізинг".