Стаття 240. Докази укладення договору морського страхування

Наявність і зміст договору морського страхування можуть бути доведені виключно письмовими доказами.

Коментар:

Як правило, договір морського страхування укладається в письмовій формі. Про це зазначає ч. 1 ст. 981 ЦК, а також ст. 16 Закону України "Про страхування", відповідно до якої договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. При цьому, ч. 2 ст. 981 ЦК визначається, що у разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним.

Однак, ст. 240 Кодексу не тільки не вимагає письмової форми договору морського страхування, але й не встановлює правових наслідків її недотримання. Навпаки, коментована стаття надає можливість сторонам договору морського страхування довести його наявність за допомогою будь-яких письмових доказів.

Так, договір морського страхування може бути укладений шляхом складання одного документа - генерального полісу (див. коментар до ст. 253) або шляхом видачі страховиком страхувальнику страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) (ч. 1 ст. 981 ЦК).