Стаття 247. Пред'явлення поліса страховику

У разі виплати страхової компенсації страховик має право зажадати пред'явлення поліса або іншого страхового документа, виданого страховиком.

Коментар:

Як вже зазначалося в коментарі до ст. 244, страховий поліс або інший страховий документ є доказом укладання договору морського страхування, а також є підставою для виплати страхового відшкодування. Саме тому коментованою статтею надається право страховику вимагати проявлення полісу або іншого страхового документу для виплати страхового відшкодування (компенсації).

Проте, безумовно, страховий поліс або інший страховий документ, виданий страховиком не є єдиним документом, на підставі якого здійснюється виплата страхового відшкодування. В договорі морського страхування обов'язково вказується перелік документів, які повинні бути пред'явлені страховику у разі настання страхового випадку. Зокрема, це документи, що підтверджують:

- майновий інтерес страхувальника;

- факт настання страхового випадку

- розмір завданих страхувальнику збитків тощо.