Стаття 248. Відчуження застрахованого вантажу

У випадку відчуження застрахованого вантажу договір страхування зберігає силу, причому всі права та обов'язки страхувальника переходять до набувача вантажу. 

Якщо до відчуження вантажу страхова премія не була сплачена, обов'язок сплатити її несуть як страхувальник, так і набувач вантажу. Однак вимога сплатити премію не має сили стосовно власника поліса або іншого страхового документа, в якому відсутня вказівка про те, що премія не сплачена.

Коментар:

Для договору страхування правові наслідки відчуження застрахованого майна можуть бути різними: або договір страхування зберігає свою силу або втрачає. Що стосується випадку, коли під час дії договору страхування відбулося відчуження застрахованого вантажу, то відповідно до ст. 248 Кодексу договір страхування зберігає свою силу. В цьому питанні законодавець має рацію, оскільки, як правило, витрати на страхування вантажу входять до його ціни і тому зміна власника цього вантажу не повинна впливати на зміну договору страхування.

Із переходом права власності на вантаж, до його нового власника переходять всі права та обов'язки за договором морського страхування. Оскільки, дане положення випливає із норми закону, ані згоди страховика, ані повідомлення страховика про це не вимагається. Це зрозуміло, адже вантажі часто є об'єктом перепродажу і, відсутність необхідності повідомлення страховика при кожному випадку відчуження вантажу значно спрощує пов'язані із таким відчуженням процедури.

Однак, оскільки в даному випадку мова йде про зміну сторін зобов'язань, застосовуються загальні положення Цивільного кодексу України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 517 ЦК первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які посвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Саме тому, на продавця застрахованого вантажу покладається обов'язок передати покупцю страховий поліс або інший документ, виданий страховиком в установленому порядку.

Як вже було сказано вище, до набувача застосованого вантажу переходить весь комплекс прав та обов'язків страхувальника. Відповідно страховик має право висувати проти вимог набувача всі заперечення, які він мав проти попереднього страхувальника до моменту відчуження вантажу. Виключення з цього правила міститься в ч. 2 коментованої статті, яка передбачає, що вимога сплатити премію не має сили стосовно власника поліса або іншого страхового документа, в якому відсутня вказівка про те, що премія не сплачена. Таку вимогу страховик може пред'явити тільки до страхувальника, але до набувача вантажу така вимога не може бути пред'явлена.