Стаття 249. Відчуження застрахованого судна

У разі відчуження застрахованого судна договір морського страхування припиняється з моменту відчуження. Однак у разі відчуження судна під час рейсу договір залишається в силі до закінчення цього рейсу і на набувача цього судна переходять права та обов'язки страхувальника. 

Коментар:

Якщо в разі відчуження застрахованого майна договір морського страхування не втрачає своєї сили, то у випадку відчуження застрахованого судна договір морського страхування припиняється з моменту такого відчуження.

Така позиція законодавця заснована на тому, що при укладанні договору морського страхування судна страховик, окрім відомостей про саме судно враховує також інформацію про його власника. Зокрема, страховика цікавить фінансове становище власника, його репутація на ринку транспортних послуг, досвід роботи в цій галузі, кваліфікація його працівників тощо. Саме тому, при зміні власника судна, страховик повинен мати можливість отримати таку інформацію про нового власника і відповідно в залежності від цієї інформації прийняти рішення про збереження договору страхування в силі або про його розірвання. Тобто, норма ст. 249 Кодексу направлена на захист інтересів страховика.

Проте, момент припинення договору морського страхування судна залежить від того, коли відбулося відчуження судна: до або під час рейсу. В першому випадку момент припинення договору морського страхування пов'язується з моментом відчуження застрахованого судна, в іншому випадку - з моментом закінчення рейсу. На період закінчення рейсу договір страхування залишається в силі і набувач судна набуває права та обов'язків страхувальника. Дане положення внесено законодавцем з метою захисту інтересів як страховика, так і набувача судна.

Так, якщо судно відчужено до початку рейсу, набувач має можливість застрахувати його у будь-якого страховика і на тих умовах, що з ним узгоджені. І тому, припинення договору морського страхування в момент відчуження не порушує прав та інтересів набувача судна. Проте, якщо судно відчужується під час рейсу, жодний страховик не погодиться укласти договір морського страхування судна, яке знаходиться в плаванні без попереднього його огляду. Саме тому, законодавець вказує про збереження законної сили договору морського страхування на той період, поки судно знаходиться в рейсі на випадок можливих збитків від його загибелі або пошкодження.