Стаття 268. Обмеження відповідальності страховою сумою

Страховик відповідає за збитки лише у межах страхової суми. Однак витрати, зазначені в статті 266 цього Кодексу, а також внески із загальної аварії відшкодовуються страховиком незалежно від того, що вони разом з відшкодуванням збитків можуть перевищити страхову суму.

Страховик відповідає за збитки, заподіяні кількома страховими випадками, що трапились один за одним, навіть за умови, що загальна сума таких збитків перевищить страхову суму. 

Коментар:

За загальним правилом страховик відповідає за збитки лише у межах страхової суми, що вказана в договорі страхування. Проте, коментована стаття визначає випадки, коли сума відшкодованих збитків може перевищити страхову суму. Такими випадками, зокрема, є наявність у страхувальника витрат, пов'язаних із запобіганням або зменшенням збитків, а також внески із загальної аварії. Так, положення ч. 1 ст. 268 гарантує страхувальнику повну оплату його витрат, які були здійснені ним не тільки в його інтересах, але в інтересах страховика, хоча і в сукупності з відшкодуванням збитків вони перевищують страхову суму.

В свою чергу, ч. 2 коментованої статті також забезпечує інтереси страхувальника у випадку, якщо протягом строку дії страхового зобов'язання трапиться не один, а декілька страхових випадків. В такому випадку страховик повинен відшкодувати страхувальнику збитки також незалежно від того, що сума таких збитків перевищує страхову суму.