Стаття 269. Суброгація

У разі сплати страхової суми, за винятком випадку, передбаченого статтею 266 цього Кодексу, до страховика за його згодою переходять:

1) усі права на застраховане майно - у разі страхування на повну вартість; 

2) право на частку застрахованого майна пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості - у разі страхування на неповну вартість.

Коментар:

Коментована стаття має назву "суброгація", хоча сама стаття не дає визначення цього поняття. Враховуючи положення діючого законодавства України та практику його застосування, можна визначити, що суброгація - це перехід до страховика, що відшкодував страхувальнику завдані збитки відповідного права страхувальника по відношенню до особи, яка завдала ці збитки. Юридичним фактом, що породжує такий перехід права є виплата страховиком страхового відшкодування за збитки, що обумовлені правопорушенням. В момент виплати такого відшкодування перехід до страховика відповідного права страхувальника відбувається за згодою страховика та без будь-якої заяви страхувальника та незалежно від його волі.

При цьому, як зазначає ст. 269 право страхувальника на стягнення збитків з особи, що їх завдала переходить до страховика лише в межах суми страхової вартості. Так, у разі страхування майна на повну вартість до страховика переходять всі права на застраховане майно. Якщо ж страхування майна здійснювалося на неповну вартість до страхувальника переходить право на частку застрахованого майна пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості.