Стаття 271. Абандон

Страхувальник може заявити страховику про відмову від своїх прав на все застраховане майно (абандон) і отримати повну страхову суму у випадках:

1) пропажі судна безвісти;

2) економічної недоцільності відбудування або ремонту застрахованого судна;

3) економічної недоцільності ліквідації пошкоджень або доставки застрахованого вантажу в місце призначення;

4) захоплення судна або вантажу, застрахованих від такої небезпеки, якщо захоплення триває більше двох місяців. 

Угода сторін, що суперечить правилам цієї статті, недійсна.

Коментар:

Поняття "абандон" використовується виключно щодо договорів морського страхування і передбачає повну відмову страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страховика у разі виплати повної страхової суми. Випадки, в яких може застосовуватися абандон, передбачені ст. 271 Кодексу. При цьому, положення даної статті носять імперативний характер, тобто не можуть бути змінені угодою сторін.

По-перше, абандон застосовується у випадку пропажі судна безвісті, про що йшла мова в ст. 270 Кодексу (див. коментар до неї).

Економічною недоцільністю відбудування або ремонту судна слід вважати завдання застрахованому судну таких пошкоджень, при яких його ремонт або подальше транспортування вважається економічно недоцільним внаслідок того, що відповідні витрати досягли або перевищили б страхову вартість цього майна. Подібним чином визначається й економічна недоцільність ліквідації пошкоджень або доставки застрахованого вантажу в місце призначення.

Також підставою для отримання абандону закон визначає захоплення судна або вантажу, застрахованих від такої небезпеки, якщо захоплення триває більше двох місяців. Як відомо, захоплення судна або вантажу може потягнути для страхувальника відповідні збитки, особливо в тих випадках, коли таке захоплення є тривалим. Саме тому, законодавець надає право страхувальнику відмовитися від судна або вантажу на користь страховика з отриманням повної страхової суми.

Саме з метою уникнення безпідставного збагачення страхувальника ст. 271 Кодексу передбачає, що обов'язок страховика сплатити повну страхову суму виникає лише після того, як страхувальник заявить про відмову від своїх прав на застраховане майно на користь страховика. Саме така заява і отримала назву "абандон" і за своєю юридичною природою являє собою односторонній правочин.

Абандон має такі правові наслідки. По-перше, після абандону всі витрати на утримання застрахованого майна покладаються на страховика, оскільки до нього переходять всі права на це майно. По-друге, страхувальник набуває право на отримання повної страхової суми.