Стаття 272. Заява про абандон

Заява про абандон повинна бути зроблена страховику протягом шести місяців з моменту закінчення термінів (настання обставин), зазначених у статтях 270 і 271 цього Кодексу.

Після закінчення шестимісячного терміну страхувальник втрачає право на абандон, але може вимагати відшкодування збитків на загальних підставах. 

Заява про абандон не може бути зроблена страхувальником умовно і не може бути взята назад.

Угода сторін, що суперечить правилам цієї статті, недійсна.

Коментар:

Коментована стаття визначає вимоги, яким повинна відповідати заява про абандон. По-перше, вона повинна носити безумовний характер. Тобто, страхувальник не має право ставити передачу страховику прав на застраховане майно в залежність від настання будь-яких обставин. По-друге, заява про абандон є безповоротною, тобто якщо така заява була зроблена страхувальником, він не має право взяти її назад. По-третє, заява про абандон розповсюджується на все застраховане майно (а не на певну його частину), що передбачено ст. 270 і 271 Кодексу. По-четверте, заява про абандон може бути зроблена лише протягом шести місяців з моменту закінчення термінів (настання обставин), зазначених у статтях 270 і 271 цього Кодексу. Якщо вказаний строк був пропущений страхувальником він має право на відшкодування збитків на загальних підставах, що передбачені договором страхування.

Як правила ст. 271, так і правила ст. 272 Кодексу є імперативними і не можуть бути змінені угодою сторін.