Стаття 273. Відміна абандона

Якщо після отримання від страховика відшкодування з'ясується, що судно не загинуло чи захоплене судно або вантаж будуть звільнені, страховик може вимагати, щоб страхувальник, залишивши собі майно (стаття 270 і пункт 4 статті 271 цього Кодексу), повернув страхове відшкодування, за винятком відшкодування часткового збитку, якщо страхувальник його зазнав. 

Коментар:

Положення ст. 273 підлягають застосуванню у випадку, коли внаслідок пропажі майна безвісті страхувальник абандує його на користь страховика і отримує повну страхову суму, а в подальшому з'ясовується, що застраховане майно не загинуло. При цьому, як відомо правила, що містяться в ст. 272 Кодексу не надають право страхувальнику взяти назад заяву про абандон. Проте, відповідно до коментованої статті таким правом наділяється страховик, який має право звернутися до страхувальника із вимогою про повернення сплаченої страхової суми взамін на застраховане майно. Як і абандон, вказана вимога страховика за своєю юридичною природою є одностороннім правочином, тобто не передбачає отримання згоди страхувальника.

Вказана вимога має такі правові наслідки. По-перше, до страхувальника повертаються права на застраховане майно, які він до того передав страховику. По-друге, у страховика виникає право на повернення сплаченої ним страхової суми. Проте, як визначає ст. 273 страхувальник може залишити за собою частину страхової суми, яка відповідає його збиткам, розмір і наявність яких він повинен довести.