Стаття 278. Застосування права у разі загальної аварії

Відносини, пов'язані із загальною аварією, регулюються законодавством держави, в порту якої судно закінчило рейс після події, що спричинила загальну аварію, якщо інше не встановлено угодою сторін. 

Якщо всі особи, інтереси яких зачіпає загальна аварія, належать до України, застосовується законодавство України.

Порядок розподілу загальної аварії, якщо вона розподіляється в Україні, регулюється правилами цього Кодексу.

Коментар:

Для з'ясування питання про право, яке має застосовуватися у випадку загальної аварії, слід визначитися з наступним:

- в порту якої держави судно закінчило рейс;

- якою є домовленість сторін з цього питання;

- коли настала подія, що спричинила загальну аварію.

Відповідно до наведеного слід застосовувати три визначені коментованою статтею правила:

1) Відносини, пов'язані із загальною аварією, регулюються законодавством держави, в порту якої судно закінчило рейс після події, що спричинила загальну аварію, якщо інше не встановлено угодою сторін.

2) Якщо всі особи, інтереси яких зачіпає загальна аварія, належать до України, застосовується законодавство України.

3) Порядок розподілу загальної аварії, якщо вона розподіляється в Україні, регулюється правилами цього Кодексу.