Стаття 281. Розподіл загальної аварії

Загальна аварія розподіляється у порядку, визначеному статтею 277 цього Кодексу, і в тому разі, коли небезпека, що спричинила надзвичайні витрати або пожертвування, виникла з вини особи, яка має майновий інтерес щодо судна, фрахту або вантажу. Однак такий розподіл не позбавляє інших учасників загальної аварії права на стягнення з відповідальної особи понесених збитків, так само як і не позбавляє цю особу можливих засобів захисту. 

Коментар:

Порядок розподілу загальної аварії врегульований ст. 277 КТМУ (див. коментар до цієї статті). В коментованій статті йдеться про право на відшкодування збитків в процесі розподілу загальної аварії (правило D Йорк-Антверпенських правил).

Згідно цієї статті право на відшкодування загальної аварії не пов'язується з виною особи, яка має майновий інтерес щодо судна, фрахту або вантажу (за змістом Йорк-Антверпенських правил йдеться про учасників морського підприємства). Отже, треті особи не можуть приймати участь у загальноаварійних витратах, тобто не можуть нести відповідальність по загальній аварії.

В процесі розподілу загальної аварії її учасники мають право: (а) на стягнення з відповідальної особи понесених збитків; (б) обирати можливі засоби захисту.

Так, наприклад, у випадку перевезення вантажу у міжнародному сполученні, якщо мала місце навігаційна помилка, перевізник вправі вимагати розподілу загальної аварії. Однак такий розподіл не позбавляє вантажовласника звернутися до перевізника з вимогою про відшкодування збитків. В цьому разі у перевізника є підстави відмовити у такій вимозі згідно ст. 177 КТМУ.