Стаття 282. Вантаж, незазначений або зазначений неправильно

Збитки від пошкодження або загибелі вантажів, завантажених на судно без відома судновласника або його агентів, а також від пошкодження і загибелі вантажів, що навмисно були здані для перевезення під неправильним найменуванням, не розподіляються у порядку, зазначеному в статті 277 цього Кодексу. Однак якщо ці вантажі були врятовані, їх власники зобов'язані брати участь на загальних підставах у внесках, пов'язаних із загальною аварією. 

Власники вантажів, вартість яких у момент здачі для перевезення була зазначена нижче їх дійсної вартості, беруть участь у внесках, пов'язаних із загальною аварією відповідно до дійсної вартості вантажів, але отримують відшкодування збитків лише відповідно до їх зазначеної вартості.

Коментар:

Коментована стаття відповідає змісту правила XIX Йорк-Антверпенських правил. Визначається порядок відшкодування збитків від пошкодження або загибелі вантажу в таких випадках:

А) якщо вантаж завантажений на судно без відома судновласника або його агентів;

Б) якщо вантаж навмисно був зданий для перевезення під неправильним найменуванням;

В) якщо вартість вантажу у момент здачі для перевезення була зазначена нижче дійсної вартості.

За загальним правилом, збитки від пошкодження або загибелі вантажів у випадках А і Б не визнаються загальною аварією. Однак, якщо вантажі були врятовані, їх власники приймають участь у розподілі загальної аварії.

У випадку В відбувається розподіл загальної аварії відповідно до загального правила розподілу та спеціального, наведеного в цій статті. Отже, сторони розподілу отримують відшкодування збитків лише відповідно до тієї вартості, яка ними зазначена, тобто нижче дійсної вартості.