Стаття 283. Збитки від пошкодження судна

Збитки, що підлягають відшкодуванню у порядку розподілу загальної аварії, від пошкодження судна, його машин і облаштування визначаються:

1) у разі ремонту або заміни частин судна - дійсною вартістю ремонту або заміни; 

2) в інших випадках - зменшенням вартості, спричиненим пошкодженнями, що не перевищують оцінку вартості ремонту. 

У тих випадках, коли старі матеріали або частини замінюються новими на судні, вік якого перевищує п'ятнадцять років, з вартості ремонту, що приймається на загальну аварію, робляться знижки "за нове замість старого" у розмірі однієї третини.

У разі дійсної або повної конструктивної загибелі судна сума, що підлягає відшкодуванню, пов'язаному із загальною аварією, складається з різниці між оціночною вартістю судна в непошкодженому стані з відрахуванням від неї оціночної вартості ремонту пошкоджень, що не відносяться на загальну аварію, і вартістю судна у пошкодженому стані, що може бути визначена чистою виручкою від продажу, якщо судно продано.

Коментар:

В коментованій статті визначається порядок визначення розміру збитків, завданих внаслідок пошкодження судна, його машин і облаштування. Наведені в статті положення відповідають правилу XVIII Йорк-Антверпенських правил.

За загальним правилом збитки від пошкодження судна, його машин і облаштування відносяться до загальної аварії і визначаються виходячи з вартості ремонту судна:

А) у разі ремонту судна - дійсною вартістю ремонту;

Б) у разі заміни частин судна - дійсною вартістю заміни;

В) в інших випадках - зменшенням вартості, спричиненим пошкодженнями, що не перевищують оцінку вартості ремонту.

Спеціальне правило нарахування збитків передбачає застосування знижки "за нове замість старого". Це може мати місце тільки у випадках, коли старі матеріали або частини замінюються новими на судні, вік якого перевищує п'ятнадцять років. Цей строк встановлений виходячи зі строку експлуатації судна, протягом якого технічний стан судна вважають задовільним. Таким чином, лише до вартості ремонту судна, вік якого перевищує зазначений строк, застосовується знижка у розмірі однієї третини. Зазначимо також й на те, що застосування знижки є можливим тільки у разі заміни старих матеріалів чи частин на нові. Знижка не застосовується до якірного обладнання, вартості продовольчих предметів, предметів спорядження, тимчасового ремонту.

В ч. 3 коментованої статті йдеться про визначення суми відшкодування у разі дійсної або повної конструктивної загибелі судна. Зазначимо, що мова йде про випадки економічної недоцільності ремонту судна, якщо витрати на ремонт перевищують вартість судна після ремонту. В цьому разі визнана загальною аварією сума, що підлягає відшкодуванню, складається з різниці між оціночною вартістю судна в непошкодженому стані з відрахуванням від неї оціночної вартості ремонту пошкоджень, що не відносяться на загальну аварію, і вартістю судна у пошкодженому стані, що може бути визначена чистою виручкою від продажу, якщо судно продано.