Стаття 291. Оспорювання диспаші

Заінтересовані особи можуть оспорити диспашу в судовому порядку протягом шести місяців з дня одержання диспаші з обов'язковим сповіщенням про це диспашера шляхом надіслання йому копії позовної заяви.

Коментар:

В коментованій статті визначено право зацікавлених осіб на оспорювання диспаші в судовому порядку. Для реалізації цього права слід мати на увазі наступне:

1) Законодавець не визначає, в якому суді може бути оспорена диспаша (суди загальної юрисдикції, спеціалізовані суди).

2) Законодавець визначає строк для оспорювання диспаші - шість місяців з дня одержання диспаші.

3) Оспорювання диспаші носить характер позовного провадження.

4) Законодавець передбачив обов'язок надсилання диспашеру копії позовної заяви.