Стаття 290. Збір за складення диспаші

За складення диспаші стягується збір, що включається в диспашу і розподіляється між усіма заінтересованими особами пропорційно часткам їх участі у загальній аварії. Розмір і порядок справляння збору встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. 

Коментар:

За складення диспаші справляється збір. Справляння цього збору має на меті покриття витрат, пов'язаних з діяльністю диспашерів (гонорар, поштові витрати, оформлення диспаші тощо). Сума цього збору включається в диспашу і розподіляється між усіма заінтересованими особами пропорційно часткам їх участі у загальній аварії.

Порядок сплати збору характеризується такими положеннями:

1) Розмір та порядок справляння збору встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

2) Сума збору визначається диспашером у тій валюті, яка застосовувалася ним для розрахунку і розподілу загальної аварії.

3) Збір сплачує та особа, на яку віднесено сплату диспашером, як правило, протягом одного місяця з дня складання та реєстрації диспаші, якщо в ній не зазначений інший строк.