Стаття 289. Тягар доведення

Сторона, яка вимагає розподілу загальної аварії, зобов'язана довести, що заявлені збитки або витрати дійсно повинні бути визнані загальною аварією.

Усі матеріали, на підставі яких складається диспаша, повинні бути доступними для огляду, і диспашер на вимогу заінтересованих осіб зобов'язаний за їх рахунок видати їм засвідчені копії цих матеріалів.

Коментар:

В основу розподілу загальної аварії покладено наступні принципи: принцип доведення загальної аварії та принцип доступності матеріалів по загальній аварії.

Принцип доведення загальної аварії пов'язується з обов'язком сторони, яка вимагає розподілу загальної аварії, довести, що заявлені збитки або витрати дійсно повинні бути визнані загальною аварією.

Принцип доступності матеріалів по загальній аварії полягає в тому, що усі матеріали, на підставі яких складається диспаша, повинні бути доступними для огляду, і диспашер на вимогу заінтересованих осіб зобов'язаний за їх рахунок видати їм засвідчені копії цих матеріалів.

Наведені принципи закріплені у правилі E Йорк-Антверпенських правил.