Стаття 298. Наслідки зіткнення у разі відсутності вини

Якщо зіткнення сталося випадково або внаслідок непереборної сили, а також якщо неможливо встановити причини зіткнення, то збитки несе той, хто їх зазнав.

Це положення застосовується і в тому разі, якщо судна або одне з них знаходилися в момент зіткнення на якорі чи були закріплені іншим способом. 

Коментар:

Нами вже зазначалося, що для відшкодування збитків внаслідок зіткнення необхідно довести вину того, хто спричинив збитки. Тому в таких випадках мова може йти про солідарну або субсидіарну відповідальність судновласника перед третіми особами.

В коментованій статті йдеться про випадки зіткнення суден без вини - випадково, внаслідок непереборної сили, або якщо неможливо встановити причини зіткнення. В таких випадках збитки несе той, хто їх зазнав. Ці відносини не регулюються гл. 3 розділу IX КТМУ, а регулюються іншими нормами КТМУ, а також ЦКУ і ГКУ.

Правила коментованої статті застосовуються і в тому разі, якщо судна або одне з них знаходилися в момент зіткнення на якорі чи були закріплені іншим способом. Це значить, що задля майнової відповідальності судновласника за зіткнення судна не має значення факт перебування суден у русі або стоянки.