Стаття 316. Звільнення від відповідальності

Оператор ядерного судна зобов'язаний відшкодувати ядерну шкоду, якщо не доведе, що шкода виникла внаслідок воєнних дій, ворожих дій або народних заворушень, непереборних сил природи. 

Якщо оператор доведе, що ядерна шкода в цілому або частково виникла внаслідок наміру потерпілого, оператор звільняється повністю або частково від відповідальності перед таким потерпілим.

Коментар:

Відповідальність оператора за ядерну шкоду є абсолютною, тобто настає незалежно від встановлення його вини.

В коментованій статті визначено дві підстави звільнення оператора ядерного судна від відповідальності за спричинення ядерної шкоди: форс-мажорні обставини та наявність вини потерпілого. Ці підстави визначені також у Віденській конвенції, Конвенції 1962 р., а також в Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

1) Оператор звільняється від відповідальності за ядерну шкоду, якщо доведе, що вона заподіяна ядерним інцидентом, що виник безпосередньо як наслідок стихійного лиха виняткового характеру, збройного конфлікту, воєнних дій, громадянської війни або повстання.

2) Якщо оператор доведе, що ядерна шкода виникла повністю або частково внаслідок грубої недбалості особи, якій заподіяна шкода, або внаслідок дії чи бездіяльності такої особи з наміром заподіяти шкоду, оператор за рішенням суду може звільнятися повністю або частково від обов'язку відшкодування шкоди, заподіяної такій особі.