Стаття 342. Органи, яким робиться заява

Морський протест заявляється:

у порту України - нотаріусу або іншій посадовій особі, на яку законодавством України покладено здійснення нотаріальних дій;

в іноземному порту - консулу України або компетентним посадовим особам іноземної держави у порядку, встановленому законодавством цієї держави.

Коментар:

Відповідно до коментованої статті визначається місце та посадові особи, яким заявляється морський протест.

За загальним правилом морський протест заявляється нотаріусу або іншій посадовій особі, на яку законодавством України покладено здійснення нотаріальних дій. Згідно зі ст. 1 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України.

Отже, згідно ч. 2 коментованої статті в іноземному порту морський протест заявляється консулу України або компетентним посадовим особам іноземної держави у порядку, встановленому законодавством цієї держави.

Відповідно до ст. 44 Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 1994 року N 127/94, консул вчиняє нотаріальні дії, передбачені законодавством України. Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається Законом України "Про нотаріат", зазначеним Статутом, Положенням про порядок вчинення нотаріальних дій консулом, яке затверджується Міністерством юстиції України і Міністерством закордонних справ України, а також іншими актами законодавства України.

Зокрема, консул вправі вимагати явки капітана в консульську установу і подання доповіді про обставини плавання судна, а також пред'явлення суднової ролі. Капітан судна повинен сповіщати консула про прибуття судна в порт держави перебування і подавати відомості про обставини плавання. Консул має право в будь-який час відвідати судно. Консул зобов'язаний відмічати в судновій ролі зміни у складі суднового екіпажу, що сталися під час плавання судна і перебування його в порту. Консул має право:

а) сприяти входу судна в порт, виходу з нього і перебуванню судна в порту;

б) з'ясовувати обставини подій, що мали місце на судні, опитувати капітана і членів екіпажу судна;

в) сприяти вирішенню трудових спорів, що можуть виникнути між капітаном і членами екіпажу судна.