Стаття 361. Відшкодування за пропорційністю вимог однієї черги

Вимоги, зазначені у статті 358 цього Кодексу, відшкодовуються у порядку черговості та в межах кожної черги пропорційно розміру вимог. 

Однак вимоги, зазначені в пунктах 4 і 6 статті 358 цього Кодексу, відшкодовуються у межах цих черг у порядку, зворотному часу їх виникнення. Вимоги, що виникли у зв'язку з одним і тим же випадком, вважаються такими, що виникли одночасно. 

Коментар:

Привілейовані вимоги задовольняються по черзі, як наведено в ст. 358 КТМУ. Відповідно до черговості в коментованій статті наведено правило, за яким привілейовані вимоги відшкодовуються у порядку черговості та у межах кожної черги пропорційно розміру вимог. Однак з цього правила зроблено виняток щодо двох категорій вимог:

- вимог про винагороду за рятування і про сплату внесків, пов'язаних із загальною аварією;

- вимог, що виникають з дій, вчинених капітаном на підставі наданих йому законом прав з метою збереження судна або продовження рейсу.

Вимоги, щодо яких зроблено виняток, відшкодовуються у межах черг у порядку, зворотному часу їх виникнення.

Вимоги, що виникли у зв'язку з одним і тим же випадком, вважаються такими, що виникли одночасно.