Стаття 366. Реєстрація іпотеки

Договір про іпотеку повинен бути нотаріально засвідчений за місцем реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України.

Іпотечний заставодавець морських суден зобов'язаний вести Книгу запису іпотек, форма і порядок ведення якої визначаються чинним законодавством. 

Іпотечний заставодавець несе відповідальність за своєчасність і достовірність занесення відомостей про іпотеку у Книгу запису іпотек. Іпотечний заставодавець зобов'язаний відшкодувати потерпілим іпотечному заставодержателю або третій особі у повному обсязі збитки, заподіяні несвоєчасним внесенням записів у Книгу запису іпотек, неповними або неточними записами, а також ухиленням від обов'язку надати Книгу запису іпотек для ознайомлення. 

Коментар:

Частина 1 коментованої статті визначає обов'язкове нотаріальне посвідчення договорів морської іпотеки, яке здійснюється за місцем реєстрації судна у державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України. В разі недотримання сторонами вимог щодо нотаріального посвідчення договору такий договір є нікчемним відповідно до ст. 219 Цивільного кодексу України.

Крім того, договір морської іпотеки повинен бути занесений в Книгу запису іпотек, що зобов'язаний вести іпотечний заставодавець. Тобто на іпотеку морських суден не розповсюджується положення діючого законодавства України про державну реєстрацію прав на нерухоме майно і угод з ними. Частина 2 ст. 366 визначає, що форма і порядок ведення Книги запису іпотек визначаються чинним законодавством. Однак, наразі в Україні не прийнятий жоден нормативно-правовий акт, який регулював би ці питання. На сьогодні іпотека морських судів реєструється за відповідною заявою заставодавця капітаном морського торговельного порту або морського рибного порту України в тому ж самому реєстрі, де зареєстроване саме судно. Така реєстрація має важливе значення для захисту інтересів кредиторів, оскільки полегшує збір необхідної інформації про предмет іпотеки.

Коментованою статтею визначається також відповідальність іпотечного заставодавця за несвоєчасність, недостовірність, неповноту внесення до реєстру відомостей про іпотеку. Зокрема, якщо такі дії заставодавця призвели до збитків, що отримав заставодержатель, заставодавець повинен їх відшкодувати в повному обсязі. В тому числі це стосується випадку, коли заставодавець не надав для ознайомлення заставодержателю на його вимогу Книгу запису іпотек. Однак в будь-якому випадку наявність збитків, їх розмір, вина заставодавця, а також причинний зв'язок між протиправною поведінкою заставодавця і завданими збитками повинні бути доведені заставодержателем.