Стаття 372. Повідомлення про примусовий продаж

На доповнення до публікації, передбаченої статтею 371 цього Кодексу, суд, господарський суд, Морська арбітражна комісія повинні принаймні за 30 днів до продажу судна або судна, що будується, надіслати рекомендованим листом сповіщення про час і місце продажу судна або судна, що будується, з повідомленням про вручення: 

а) органу, що зареєстрував судно або право власності на судно, що будується;

б) всім зареєстрованим держателям іпотеки і морських вимог, перелічених у статті 358 цього Кодексу. 

Особа, яка висунула вимогу про примусовий продаж судна або судна, що будується, повинна подати суду витяг з відповідного реєстру з додатком найменувань і адрес зареєстрованих держателів іпотек і морських вимог, перелічених у статті 358 цього Кодексу. 

Коментар:

Правила ст. 372 Кодексу мають процесуальних характер і направлені на регулювання дій суду, які він повинен здійснити до примусового продажу судна. Так, до продажу судна або судна, що будується, суд повинен надіслати повідомлення ряду заінтересованих осіб. Дана норма направлена на забезпечення інтересів кредиторів, оскільки вона служить виявленню всіх кредиторів для вирішення питання про пріоритети задоволення їх вимог.

Оскільки відповідно до ст. 373 Кодексу у разі примусового продажу судна або судна, що будується, всі зареєстровані іпотеки припиняють свою дію, особа, що вимагає примусового продажу судна або судна, що будується, зобов'язана надати суду виписку з відповідного реєстру судів із визначенням імен та адрес заставодержателей зареєстрованих іпотек судна або судна, що будується.

Положення ст. 372 Кодексу відповідають ст. 11 Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року, яка передбачає, що до примусового продажу судна в країні-учасниці компетентний орган такої держави-учасниці забезпечує, щоб у відповідності з даною статтею було направлено повідомлення:

- органу, який веде реєстр в державі реєстрації;

- всім держателям зареєстрованих іпотек або обтяжень, які не були встановлені на пред'явника;

- всім держателям зареєстрованих іпотек або обтяжень, встановлених на пред'явника, і всім держателям морських застав, вказаних в ст. 4, за умови, що компетентний орган, який здійснює примусовий продаж, отримав повідомлення про їх відповідні вимоги;

- зареєстрованому власнику судна.

Таке повідомлення направляється не менш ніж за 30 днів до примусового продажу у письмовій формі або рекомендованим листом, або за допомогою будь-яких електронних або інших відповідних засобів, що передбачають підтвердження отримання заінтересованими особами, що вказані вище, якщо про них є інформація.