Стаття 377. Поступка вимог

У разі, коли у встановленому законом порядку відбувається поступка іпотечним заставодержателем забезпеченої іпотекою вимоги третій особі або переказ іпотечним заставодавцем боргу, що виник із забезпеченого іпотекою зобов'язання, на іншу особу, іпотека зберігає чинність. 

При отриманні належним чином засвідченого документа про поступку іпотечним заставодержателем вимоги або переказ іпотечним заставодавцем боргу у Книзі запису іпотек повинен бути зроблений відповідний запис із зазначенням імені особи, на користь якої переходять всі права іпотечного заставодержателя або обов'язки іпотечного заставодавця. 

Коментар:

Положення ст. 377 Кодексу визначає, що особа, якій у встановленому законом порядку передані права та обов'язки за договором іпотеки, набуває прав та обов'язків попереднього заставодержателя або заставодавця за цим договором

Порядок заміни кредитора у зобов'язанні та порядок переведення боргу визначений загальними положеннями глави 47 Цивільного кодексу України (далі - ЦК).

Зокрема, ст. 512 ЦК передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). В свою чергу, ч. 1 ст. 513 цього Кодексу визначено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Таким чином, оскільки договір відповідно до ст. 366 Кодексу договір морської іпотеки підлягає нотаріальному посвідченню, то відповідно нотаріальному посвідченню підлягає і договір про поступку вимоги, забезпеченої іпотекою.

Крім того, оскільки відомості про іпотеку вносяться до Книги запису іпотек, то відповідно до цієї Книги повинні бути внесені записи про зміну кредитора у договорі іпотеки.

Відповідно до ст. 520 ЦК боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора. Угода про заміну кредитора у договорі іпотеки також повинна бути нотаріально посвідчена і відомості про неї повинні бути занесені до Книги запису іпотек.