Стаття 382. Відсотки за користування чужими коштами

У разі відшкодування вимог, що випливають з передбачених цим Кодексом відносин, на сплачувану суму нараховуються відсотки у розмірі середньої ставки банківського проценту, що існує в місці знаходження кредитора. 

Відсотки нараховуються з дня заявлення письмової вимоги про оплату відповідної суми по день сплати.

Правила цієї статті не застосовуються до вимог про плату за простій суден і премії за дострокове навантаження і вивантаження вантажів, про збитки, заподіяні у зв'язку з неподачею або несвоєчасною подачею судна, непред'явленням чи несвоєчасним пред'явленням вантажів, а також про збитки, що відшкодовуються у порядку розподілу загальної аварії.

Коментар:

Положення ст. 382 передбачають нарахування відсотків на сплачувану суму у разі відшкодування вимог, які виникають із відносин, що регламентовані цим Кодексом.

Підставою для нарахування відсотків є визнане законом право кредитора на відшкодування йому збитків, отриманих внаслідок неправомірного утримання боржником грошових коштів, що належать кредитору, в тому числі в разі відмови від їх повернення, безпідставного отримання або збереження тощо.

У відповідності до ч. 1 коментованої статті на сплачувану суму нараховуються відсотки в розмірі середньої ставки банківського процента, що існує в місці знаходження кредитора. Виходячи із загальних норм цивільного законодавства, місце знаходження кредитора - фізичної особи - це місце його проживання, для кредитора - юридичної особи - це місцезнаходження юридичної особи відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Частиною 2 ст. 382 встановлено, що відсотки нараховуються з дня заявлення письмової вимоги про оплату відповідної суми по день сплати. Днем пред'явлення вимоги є день передачі її боржнику або здачі на пошті для пересилання на адресу боржника. Факт передачі вимоги боржнику засвідчується розпискою в отриманні вимоги або поштовою квитанцією.

При цьому правила про нарахування відсотків з дня пред'явлення вимоги не повинно застосовуватися в тих випадках, коли законом або договором визначений строк платежу і відсотки на суму, оплата якої прострочена, підлягають нарахуванню з моменту, коли строк платежу сплинув.

В частині 3 коментованої статті визначається, що до вимог про плату за простій суден і премії за дострокове навантаження і вивантаження вантажів, про збитки, заподіяні у зв'язку з неподачею або несвоєчасною подачею судна, непред'явленням чи несвоєчасним пред'явленням вантажів, а також про збитки, що відшкодовуються у порядку розподілу загальної аварії правила цієї статті не застосовуються. Це пояснюється тим, що ст. 280 Кодексу (див. коментар до неї) передбачається нарахування двох відсотків на суму витрат, що відшкодовуються за загальною аварією.