Стаття 383. Заявлення претензії

До вчинення перевізнику вантажу позову, що виникає з морського перевезення вантажу, можливим є заявлення йому претензії.

Претензії заявляються перевізнику, який здійснював морське перевезення вантажу, а якщо перевезення не було здійснено, - перевізнику, який згідно з договором морського перевезення вантажу повинен був здійснити перевезення.

Претензії, що виникають з перевезення багажу, можуть бути заявлені перевізнику чи порту відправлення або призначення за розсудом заявника претензії. 

Коментар:

Претензійний порядок є способом вирішення спору між сторонами до направлення його для вирішення суду. Проте наявність такого порядку забезпечує можливість добровільного задоволення вимог боржником, що суттєво знижує витрати сторін, пов'язані із розглядом справи судом. При цьому дотримання претензійного порядку сприяє виявленню суті спору і тим самим прискоренню вирішення його судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 383 пред'явлення претензії перевізнику не є обов'язковим. Дане положення відповідає Конституції України, яка передбачає право особи на судовий захист. Таким чином, питання про те, чи заявляти претензію перевізнику, чи ні - вирішується заявником самостійно.

За змістом ст. 383 вбачається, що в претензійному порядку можуть пред'являтися будь-які вимоги до перевізника, що виникають із договору морського перевезення.

Частина 3 коментованої статті визначає осіб, яким можуть бути пред'явлені претензії. Так, претензії заявляються перевізнику, який здійснював морське перевезення вантажу, а якщо перевезення не було здійснено, - перевізнику, який згідно з договором морського перевезення вантажу повинен був здійснити перевезення. За вимогами, що випливають із перевезення багажу, претензії можуть бути заявлені або перевізнику, або порту відправлення чи призначення за вибором заявника претензії.