Стаття 385. Форма і докази претензії

Претензія повинна бути заявлена у письмовій формі.

До претензії повинні бути додані документи, що підтверджують її. Перевізні документи подаються в оригіналі.

До претензії про нестачу, пошкодження або зіпсуття вантажу, крім документів, що підтверджують право на заявлення претензії (стаття 379 цього Кодексу), повинен бути доданий документ, що засвідчує вартість відправленого вантажу. 

Коментар:

Коментована стаття містить вимогу щодо форми претензії, яка повинна бути заявлена у письмовій формі. І хоча ст. 385 Кодексу не зазначає, які саме відомості повинні міститися в претензії, відповідно до ст. 6 Господарського процесуального кодексу України претензія повинна містити:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;

- обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

- вимоги заявника;

- сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

- перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Щодо документів, які додаються до претензії, коментована стаття передбачає додатково, що заявник зобов'язаний надати документи, що підтверджують його право на пред'явлення претензії у випадку нестачі, пошкодження або зіпсуття вантажу. До числа таких документів відноситься комерційний акт, про який мова йде в ст. 381 Кодексу (див. коментар до неї). Крім того, до такої претензії повинен бути обов'язково доданий документ, що засвідчує вартість відправленого вантажу. Таким документом може бути рахунок-фактура (фактура-інвойс) постачальника або вантажовідправника, банківська виписка з відмітками про здійснення платежу, довідка банку тощо.

Всі вищевказані документи, крім перевізних, можуть надаватися в належним чином засвідчених копіях. Оригінали документів, доданих до претензії, можуть бути повернуті заявнику за його заявою після розгляду претензії.

Претензія може бути пред'явлена заявником будь-яким способом, зокрема шляхом надсилання рекомендованим або цінним листом, передачі по факсу, телетайпу, передачі під розписку тощо. Єдиною умовою є те, що у заявника повинні бути докази отримання претензії перевізником.