Стаття 386. Термін для заявлення претензій, що випливають з перевезення вантажу, пасажирів і багажу

Претензії до перевізника, що випливають з договору перевезення вантажу, пасажирів і багажу, можуть бути заявлені протягом перших шести місяців строку позовної давності незалежно від того, здійснювалось перевезення у каботажному чи закордонному сполученні. 

Коментар:

Коментована стаття визначає строк для пред'явлення претензій до перевізника за вимогами, що випливають із договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу шляхом відсилання до строку позовної давності, що встановлений для такого роду вимог. Тривалість строку позовної давності для кожної із вимог визначається главою 3 цього розділу.

Момент, з якого починається строк для пред'явлення претензії до перевізника, визначається ст. 388 - 390 Кодексу (див. коментарі до статей 388, 389, 390 КТМУ).

При цьому, з урахуванням положень ч. 2 ст. 387 Кодексу, пред'явлення заявником претензії передбачає зупинення строку позовної давності до розгляду претензії іншою стороною або закінчення терміну, встановленого для відповіді.

Крім того, встановлений коментованою статтею строк для пред'явлення претензії є строком існування самого права на її пред'явлення, а тому на відміну від строку позовної давності не підлягає продовженню.