Стаття 387. Термін розгляду претензій, що випливають з перевезення вантажу, пасажирів і багажу

Перевізник зобов'язаний розглянути заявлену претензію протягом трьох місяців і сповістити заявника про задоволення чи відхилення її, а претензії, що випливають з перевезення у змішаному сполученні, - протягом шести місяців.

З дня заявлення перевізнику претензії збігання терміну позовної давності зупиняється до одержання відповіді на претензію або закінчення терміну, встановленого для відповіді. 

Коментар:

Частина 1 ст. 387 передбачає обов'язок перевізника розглянути направлену йому претензію в установлені для такого розгляду терміни та сповістити заявника претензії про її задоволення або відхилення.

Про своє рішення перевізник повинен сповістити заявника письмово. При цьому у випадку задоволення претензії сума, що була визнана перевізником, повинна бути перерахована кредитору. У випадку відмови від задоволення претензії повністю або частково, перевізник повинен повідомити про це заявника із зазначенням причин такої відмови.

Встановлений в ч. 1 коментованої статті строк для розгляду претензії перевізником відраховується від дня її отримання останнім.

В частині 2 ст. 387 визначено правило про зупинення строку позовної давності за вимогами, що випливають з перевезення вантажу, пасажирів і багажу. Необхідність вміщення такого правила пояснюється тим, що в силу положень ст. 386 претензія пред'являється протягом строку позовної давності і час, наданий законом на розгляд претензії перевізником і повідомлення заявника про результати її розгляду, не повинен впливати на право особи пред'явити позов протягом строку, що для цього наданий.

Під зупиненням строку позовної давності розуміється припинення його перебігу на період, на який дія цього строку була зупинена. Після закінчення вказаного періоду перебіг строку позовної давності відновлюється. Оскільки зупинення строку позовної давності здійснюється на період з дня пред'явлення перевізнику претензії і до отримання відповіді або закінчення терміну, встановленого для відповіді, при визначенні тривалості цього періоду в кожному конкретному випадку необхідно враховувати час, що відводиться для доставки претензії перевізнику і відповіді на претензію.