Стаття 185(4). Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання

Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання – тягне за собою накладення штрафу  від трьох до восьми  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері діяльності органів досудового слідства та дізнання. Зазначені відносини регулюються Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Органами досудового слідства є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі податкової міліції і слідчі органів безпеки. Органами дізнання є: міліція; податкова міліція - у справах про ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також у справах про приховування валютної виручки; органи безпеки - у справах, віднесених законом до їх відання; начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України та їх заступники з питань провадження дізнання - у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками збройних сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, а командири(начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, з'єднання, установи чи на військових об'єктах; командири кораблів - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час походу за межами України; митні органи - в справах про контрабанду; начальники виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, лікувально-трудових профілакторіїв і виховно-трудових профілакторіїв - у справах про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками цих установ, а також у справах про злочини, вчинені в розташуванні зазначених установ; органи державного пожежного нагляду - у справах про пожежі і порушення протипожежних правил; органи прикордонної служби - у справах про порушення державного кордону; капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у злісному ухиленні свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання. Злісність в ухиленні від явки, яка є обов'язковою ознакою даного складу, проявляється у навмисному усуненні, неодноразовій відмові від участі у слідчих діях. Факт злісного ухилення повинен підтверджуватись документами, які доказують офіційні виклики осіб, які перераховані у диспозиції цієї статті. Як докази відсутності злісності в ухиленні від явки можуть бути надані різні юридичні документи -  лікарняні листи, документи щодо відрядження та ін.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.

Суб'єкти правопорушення - особи, які викликані до органів досудового слідства або дізнання як свідки, потерпілих, експертів або перекладачів.