Стаття 185(5). Перешкоджання явці до суду народного засідателя

Перешкоджання посадовою особою під будь-яким приводом явці до суду народного засідателя для виконання покладених на нього обов'язків – тягне за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері судочинства. Зазначені відносини регулюються Законом України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 р. № 3018-ІІІ та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до ч. З ст. 5 Закону України «Про судоустрій України» народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов'язком.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у створенні посадовою особою під будь-яким приводом перешкод у явці до суду народного засідателя для виконання покладених на нього обов'язків. Це може бути зміна графіка роботи на виробництві, направлення у відрядження, залучення до виконання інших громадських доручень та ін.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб'єктами правопорушення є посадові особи підприємств, організацій та установ усіх форм власності.