Стаття 185(8). Ухилення від виконання законних вимог прокурора

Невиконання посадовою особою законних вимог прокурора - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від прибуття за викликом в прокуратуру - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері прокурорського нагляду. Ці відносини регулюються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ та іншими нормативно-правовими актами. Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 1 коментованої статті, полягає у невиконанні посадовою особою законних вимог прокурора про проведення перевірки чи ревізії діяльності підконтрольних або підпорядкованих підприємств, Установ, організацій або про виділення спеціалістів для проведення такої перевірки, про подання необхідних матеріалів. Право прокурора вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз закріплено у ст. 20 Закону України «Про прокуратуру».

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ч. 2 коментованої статті, полягає в ухиленні від прибуття за викликом у прокуратуру. Ухилення - це неприбуття Д° прокуратури або відмову від прибуття за надуманими підставами особи, яку у встановленому відповідними нормативно-правовими актами порядку запрошено до прокуратури. Обов'язок посадових осіб і громадян з'являтись за викликом прокурора і давати пояснення з обставин, які з'ясовуються прокурорською перевіркою закріплено у ст. 8 Закону України «Про прокуратуру».

Суб'єктивна сторона правопорушень характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Суб'єктами правопорушення, передбаченого ч. 1 коментованої статті, є посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, ч. 2 - посадові особи та громадяни.