Стаття 185(9). Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів

Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, пов'язана з фізичним опором або образою, а так само з іншими протиправними діями, - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері управління на транспорті, а також у сфері громадського порядку.

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у відкритій відмові виконати законне розпорядження або вимогу працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, а так само в іншому умисному їх невиконанні, пов'язаній з фізичним опором або образою або з іншими протиправними діями. Фізичний опір є активною протидією здійсненню працівниками транспорту своїх законних права та обов'язків, яка може бути пов'язана з насильством, що не містить небезпеки для життя та здоров'я осіб, або загрозою застосування такого насильства. Образ - це умисне приниження честі і гідності особи, виражена в непристойній формі, у тому числі нецензурними або лайливими виразами. Протиправні дії - це будь-які дії, пов'язані із непокорою законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів (самовільне відкривання дверей трамваю, тролейбусу або автобусу з метою залишити місце події та уникнути необхідності виконувати вимоги або розпорядження відповідних осіб тощо).

Розпорядження або вимога працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, мають бути законними, тобто походити від осіб, які мають відповідні права, і знаходитися у межах їх повноважень, визначених у відповідних нормативно-правових актах.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю прямого умислу.

Суб'єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 років.