Стаття 212(10). Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9, 212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу України та у сфері виборчого процесу.

Законодавством України забороняється брати участь у передвиборчій агітації таким категоріям осіб: 1) іноземцям та особам без громадянства; 2) членам виборчих комісій; 3) посадовим і службовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів, крім випадків, коли ці особи є кандидатами.

Забороняється агітація як в день, що передує дню голосування, так і в день голосування.

Суб'єктом цього правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.

Протокол про це правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи органів внутрішніх справ.

Справи про правопорушення, передбачені цією статтею, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.