Стаття 212(17). Ненадання копії виборчого протоколу

Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони конституційного ладу України та виборчого процесу.

Об'єктивна сторона полягає в ненаданні у випадках та порядку, встановленому законом, копії виборчого протоколу. Чинним виборчим законодавством передбачені кілька різних за своїм функціональним призначенням виборчих документів, у назвах яких використано термін «протокол»: протокол засідання виборчої комісії; протоколи про підрахунок голосів на виборчій дільниці, підсумки голосування у межах округу; результати виборів; протоколи про прийняття та передачу виборчих бюлетенів. Право на отримання копій таких протоколів мають: кандидати, уповноважені особи партій (блоків), довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.

Суб'єкт правопорушення - голова відповідної виборчої комісії або особа, яка відповідно до закону виконує його обов'язки.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.