Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів

Правомочність засідань інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законодавством України.

 

Коментар:

Залежно від порядку вирішення підвідомчих питань органи виконавчої влади поділяються на єдиноначальні та колегіальні. Адміністративні комісії є колегіальним органом. На чолі колегіального органу стоїть група осіб, які входять до складу цього органу, тобто є організаційно і юридично оформленими (ч. 1 ст. 215 КпАП). Основні питання, які віднесені до компетенції такого органу, обговорюються та вирішуються на засіданнях колективно. Для винесення рішення з обговорюваного питання необхідно мати кворум. Саме такий кворум встановлюється цією статтею для розгляду справ про адміністративні правопорушення адміністративними комісіями - не менш половини членів її складу, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад - не менш двох третин від загального складу виконавчого комітету.

Принцип колегіальності має на меті знизити вплив суб'єктивного фактору при розгляді справи. Колегіальність дає змогу правильно вирішувати найбільш складні питання, підвищує рівень об'єктивності і залучення досвіду.

Згідно із принципом законності лише при додержанні вимог цієї статті рішення колегіальних органів при розгляді справ про адміністративні правопорушення будуть мати юридичну силу.

З метою оптимізації законодавства, а також у зв'язку з тим, що інші колегіальні органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, займаються розглядом справ поряд із основними своїми функціями, діяльність таких органів регулюється законодавством України.