Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.

 

Коментар:

Стаття 213 КпАП визначає, що поряд із органами розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи. Ця стаття визначає порядок і умови розгляду справи посадовою особою одноособово. Одноособове вирішення справи забезпечує оперативність, використання індивідуальних здібностей та досвіду і водночас підвищує персональну відповідальність за прийняття рішення.

Обов'язковою умовою розгляду справ про адміністративні правопорушення посадовою особою є час виконання нею своїх службових обов'язків.

Адміністративні стягнення, які можуть накласти посадові особи, визначаються КпАП.

Адміністративне стягнення, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 19 Конституції України: «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Цією статтею закріплюється принцип адміністративного процесу про самостійність і незалежність у прийнятті рішень. Вирішувати справи, що входять до кола повноважень посадової особи, є її обов'язком. Передбачається, що ті чи інші справи можуть розглядати тільки визначені законом посадові особи і в межах своїх повноважень.

Частина 2 ст. 217 КпАП вказує, що перелік посадових осіб, які від імені органів, зазначених у п. 5 ст. 213 КпАП, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України. Цей перелік надається в главі 17 КпАП.