Стаття 218. Адміністративні комісії

 Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152, частиною першою статті 154, статтями 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181-1, частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189, 189-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

 Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92, статтею 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 141, 142, 150-152, 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

{ Частину третю статті 218 виключено на підставі Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

 

Коментар:

Порядок утворення, діяльність адміністративних комісій регулюється статтями 215, 216 КпАП, законами України «Про місцеві державні адміністрації, «Про місцеве самоврядування в Україні» - див. коментар до ст. 215.

Згідно із ст. 214 КпАП адміністративні комісії розглядають усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесення цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб), тобто адміністративні комісії мають право розглядати більшість справ про адміністративні правопорушення. Однак з огляду на зміст ст. 214, перелік справ, віднесених до відання адміністративних комісій, не є повним і вичерпаним. Після порушення справи і адміністративного розслідування складається протокол. Він є процесуальним документом, що фіксує закінчення розслідування. Протокол складається про кожне правопорушення, крім випадків, передбачених законодавством (ст. 258 КпАП). Стаття 256 КпАП встановлює обов'язковий перелік відомостей та атрибутів, які мають у ньому міститися.

На етапі підготовки справи до розгляду орган зобов'язаний вирішити: 1) чи належить до його компетенції розгляд цієї справи; 2) чи правильно складені протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; 3) чи оповіщені особи, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду; 4) чи затребувані необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягується до відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката. Отже, протокол є підставою для розгляду справи про адміністративне правопорушення. Глава 19 КпАП встановлює порядок оформлення, вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення.

Після складання протокол і всі матеріали розслідування направляються на розгляд органу (посадовій особі), уповноваженого розглядати відповідну категорію справ про адміністративні правопорушення.