Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації

Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил безпеки польотів, правил поведінки на повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної безпеки на повітряному транспорті (стаття 111, частина перша статті 112, стаття 113, частина друга статті 120).

Від імені центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації та його заступники, державні інспектори, уповноважені на проведення перевірок посадові особи центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації, керівники аеропортів, начальники служб авіаційної безпеки аеропортів та їх заступники.

Розмір штрафу, що накладається державними інспекторами та уповноваженими на проведення перевірок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації, керівниками аеропортів, начальниками служб авіаційної безпеки аеропортів та їх заступниками, не може перевищувати ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Комплексне управління безпекою транспорту здійснює Міністерство транспорту та зв'язку України. Завданням системи управління безпекою є попередження авіаційних подій та забезпечення безпеки польотів. Управління безпекою польотів у цивільній авіації здійснює Державний департамент авіаційного транспорту (Укравіатранс). Управління безпекою польотів у авіакомпаніях і в авіапідприємствах здійснюють перші керівники авіакомпаній та авіапідприємств.

Правовими підставами діяльності Державного департаменту авіаційного транспорту є: Повітряний кодекс України; Закон України «Про транспорт»; постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 р. № 204 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті» та інші нормативно-правові акти.

Посадові особи органів повітряного транспорту діють у межах своїх повноважень і згідно із законом. Вони мають право розглядати тільки ті справи, що віднесені до їх компетенції.

Перелік осіб, що мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів повітряного транспорту, встановлюється цією статтею. Однак, крім перелічених посадових осіб, також ці справи можуть розглядатися органами внутрішніх справ, органами державного пожежного нагляду, органами і установами, що здійснюють нагляд відповідно до законодавства.

Підставою для розгляду справи є протокол, що складається відповідно до глави 19 КпАП.