Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту

 Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв'язані з порушенням правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119, частина п'ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п'ята і сьома статті 133-1, стаття 133-2, частина друга статті 134, частина четверта статті 135).

 Від імені органів автомобільного транспорту та електротранспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

 1) на автомобільному транспорті - директор Державного департаменту автомобільного транспорту - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники директора Державного департаменту автомобільного транспорту, начальники автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в Автономній Республіці Крим та областях - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники начальників автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в Автономній Республіці Крим та областях - штраф до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; контролери автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в Автономній Республіці Крим та областях - штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

{ Пункт 1 частини другої статті 229 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }

 2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) - начальники трамвайно-тролейбусних управлінь, начальники трамвайно-тролейбусних депо, начальники служб руху і районів руху трамвайно-тролейбусних управлінь, контролери трамвайно-тролейбусних управлінь.

 

Коментар:

Автомобільний, а також міський електротранспорт, становлять єдину транспортну систему України. Правовими підставами діяльності органів автомобільного транспорту та електротранспорту є Закон України «Про транспорт»; постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 за № 204 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті»; Положення про Державний департамент автомобільного транспорту; Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом України та інші нормативно-правові акти.

До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні і шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.

До складу міського електротранспорту входять підприємства міського електротранспорту, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів, рухомий склад, трамвайні і тролейбусні лінії, ремонтно-експлуатаційні депо, службові приміщення, фунікулери, канатні дороги, ескалатори, заводи з ремонту рухомого складу і виготовлення запасних частин, споруди енергетичного господарства та зв'язку, промислові, ремонтно-будівельні, торговельні та постачальницькі організації, навчальні заклади, науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, заклади охорони здоров'я, відпочинку, фізичної культури і спорту та інші культурно-побутові заклади і підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу міського електротранспорту.

Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс) є урядовим органом державного управління у галузі автомобільного транспорту і діє у складі Мінтрансу та йому підпорядковується.

Укравтотранс очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту. Безпосередній контроль та нагляд в галузі автомобільного транспорту на місцях здійснюють управління Мінтрансзв'язку України в АРК та областях.

Урядовим органом державного управління у галузі електротранспорту є новостворене Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, положення про яке було затверджено Кабінетом Міністрів України постановою від 12 травня 2007 року № 717. Вказане Міністерство відповідно до покладених на нього завдань здійснює реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів, а також державний контроль за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів.

Безпосередню роботу з контролю за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів здійснює Управління міського електротранспорту, Головна державна технічна інспекція міського електротранспорту.

Органи автомобільного транспорту та електротранспорту розглядають справи про адміністративні правопорушення, визначені цією статтею. Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженою на те посадовою особою. Протокол не складається у випадку вчинення адміністративних правопорушень, а штраф накладається на місці вчинення правопорушення, якщо розмір штрафу не перевищує трьох не оподатковуваних мінімумів доходів громадян і якщо порушник не заперечує допущене правопорушення і адміністративне стягнення, що на нього накладається. Якщо порушник заперечує стягнення, що накладається на нього, то складається протокол про адміністративне правопорушення. Протокол направляється органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.